ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


Η Papas Real Estate ξεκίνησε από την Καλαμάτα και τα τελευταία τριάντα χρόνια προσφέρει υπηρεσίες σύμφωνα με τα υψηλότερα Ελληνικά και διεθνή κριτήρια.


Σκοπός μας είναι η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας σύμφωνα με τις ανάγκες τους και η προστασία τους από κακόβουλες αγοραπωλησίες. Θεωρούμε καθήκον μας να κρατάμε ενήμερους τους πελάτες μας για την έκβαση του έργου τους από την αρχή έως και το τέλος του.
Η εξυπηρέτηση των πελατών μας δεν τελειώνει εδώ. Μετά την λήξη του έργου, είμαστε δίπλα στους πελάτες μας για να λύσουμε τα όποια προβλήματα παρουσιαστούν από την διεκπεραίωση του έργου τους.
Η λειτουργία του γραφείου μας γίνεται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και καθοδηγούμε τους πελάτες μας, έτσι ώστε να δημιουργήσουν το δικό τους σπίτι χωρίς νομικές ή κατασκευαστικές επιπλοκές. Πληροφορίες σχετικά με την Ελληνική Νομοθεσία είναι διαθέσιμες από το γραφείο μας ή μέσω ταχυδρομείου, αν αυτό μας ζητηθεί.